Windows Server 2008 R2 jako system domowego użytku

Srv2008r2.png Windows Server 2008 R2 jest jak nazwa wskazuje systemem serwerowym. Brakuje w nim wielu składników znanych z domowych wersji Windows. Jeśli ktoś chciałby wypróbować ten system(np wersje Trial) szybko może się do niego zniechęcić również z powodu domyślnej konfiguracji, która jest nastawiona na zastosowanie jako serwer. Jednak za pomocą paru ustawień i instalacji dodatkowych składników możemy zmienić system tak, aby wyglądał i zachowywał się niemal identycznie jak Windows 7. Co w tym celu należy zrobić? O tym w dalszej części artykułu.

Autor: Grzegorz Skulimowski

Wyłączenie okien pojawiających się po zalogowaniu

01_min.jpg 02_min.jpg

Po uruchomieniu systemu za każdym razem automatycznie włącza się okno Initial Configuration Tasks. Jeśli nie mamy zamiaru przy każdym starcie systemu wykonywać zmian w ustawieniach zaznaczmy "Do not show this window at logon"(Nie wyświetlaj tego okna przy logowaniu). Podobnie postępujemy z oknem Zarządzania serwerem. Zaznaczmy w nim "Do not show this console at logon"(Nie wyświetlaj tej konsoli przy logowaniu).

Uaktywnienie dodatkowych funkcji wyłączonych w serwerze.

01_min.jpg

Uruchamiamy Zarządzanie serwerem(ikona obok przycisku Start) i wybieramy z listy opcję "Features", a następnie z prawej strony korzystamy z funkcji 'Add features". Na liście funkcji do dodania zaznaczamy "Desktop Experience", ".Net Framework 3.5.1 Features". Jeśli mamy zamiar korzystać z sieci bezprzewodowych należy zaznaczyć jeszcze "Wirelles Lan Service".

01_min.jpg 01_min.jpg

Jeśli mamy zainstalowane Desktop Experience możemy włączyć obsługę tematów pulpitu. W tym celu uruchamiamy zarządzanie serwerem(Server Manager), z listy wybieramy "Configuration", a następnie "Services". Teraz odnajdujemy na liście usług "Themes" i klikamy dwukrotnie. Jako Startup Type wybieramy Automatic i klikamy Apply. Teraz klikamy w Start i OK. Przy okazji możemy w podobny sposób uruchomić usługę Windows Audio, dzięki czemu uaktywnimy dźwięk w systemie. Po zamknięciu konsoli zarządzania klikamy prawym przyciskiem myszy na pulpicie i z menu wybieramy Personalize. Z listy dostępnych tematów możemy zaznaczyć Windows 7 lub Windows 7 Basic.

Logowanie, Hasla

Zmiana poniższych ustawień zmniejsza poziom bezpieczeństwa systemu

01_min.jpg 02_min.jpg

Przy każdym uruchomieniu system zmusza użytkownika do użycia kombinacji CTRL+Alt+Del zanim będzie można się zalogować. Aby wyłączyć tą funkcję należy z Menu Start wybrać Administrative Tools, a następnie Local Security Policy. Z listy wybieramy Local Policies>Security Options. Następnie należy odszukać opcję Interactive Logon: Do not require CTRL+Alt+Del. Po dwukrotnym kliknięciu na wybranej opcji zaznaczamy Enabled i zatwierdzamy zmiany.

01_min.jpg 02_min.jpg

Podczas instalacji systemu należało stworzyć hasło. Wymogiem systemu było, aby tworzone hasło zawierało odpowiednią ilość znaków i miało odpowiedni stopień skomplikowania. Przy stawianiu serwera takie wymagania są uzasadnione, jednak jeśli chcemy używać systemu na co dzień skomplikowane hasło może być problemem. Jeśli jesteśmy jedynym użytkownikiem komputera możemy skorzystać z autologowania. W tym celu w Menu Start wybieramy Run, wpisujemy "Control userpasswords2" i naciskamy Enter. W oknie, które się wyświetli odznaczamy pole "User must enter a user name and password to use this computer" i klikamy "Apply". Następnie podajemy hasło do naszego konta. Od tego momentu system będzie automatycznie się logował. Jeśli nie chcemy używać autologowania, a zamiast tego mieć możliwość ustawienia prostszego hasła możemy skorzystać z polecenia gpedit.msc wpisanego w uruchom. Z Computer Configuration>Windows Settings>Security Settings>Account Settings wybieramy Password Policy i ustawiamy odpowiedni opcje dotyczące haseł.

Wyłączenie śledzenia zdarzeń zamykania systemu(Shutdown Event Tracker)

01_min.jpg 02_min.jpg

W serwerowych wersjach Windows, aby zamknąć system konieczne jest podanie powodu zamknięcia. W celu wyłączenia tej funkcji korzystamy z polecenia gpedit.msc i z listy wybieramy Computer Configuration>Administrative Templates>System. W prawej części okna odnajdujemy opcję Display Shutdown Event Tracker i ustawiamy na Disabled.

Wyłączenie zwiekszonych zabezpieczeń programu Internet Explorer

01_min.jpg

Korzystanie z programu Internet Explorer jest utrudnione z powodu bardzo wysokiego poziomu zabezpieczeń jaki został domyślnie ustawiony. Jeśli chcemy używać IE możemy wyłączyć dodatkowe zabezpieczenia. W tym celu uruchamiamy Zarządzanie Serwerem(Server Manager) za pomocą ikony obok Menu Start. Po uruchomieniu w prawyj części w sekcji Security Information klikamy na Configure IE ESC i wyłączamy zabezpieczenia(Off).

Włączenie podglądu miniatur

 

01_min.jpg 02_min.jpg

Jeśli ustawimy widok dużych ikon w Eksploratorze Windows możemy zauważyć że nie wyświetla on podglądu miniatur zdjęć. Możemy to zmienić. Wystarczy z menu Tools(Narzedzia; jeśli nie widać menu należy wcisnąć Alt) wybieramy Folder Options(Opcje Folderów) i na karcie View(Widok) odznaczyć opcję Always show Icons, never thumbnails(Zawsze pokazuj ikony, nigdy miniatury).

Zmiana ustawień użycia procesora

01_min.jpg

W systemach serwerowych domyślnie ustawione jest większe przydzielanie zasobów procesora dla usług niż programów. Możemy to zmienić za pomocą polecenia sysdm.cpl wpisanego w Uruchom. Z karty Advanced(Zaawansowane) wybieramy Settings w polu Performance(Ustawienia w polu Wydajność) i z karty Advanced(Zaawansowane) zaznaczamy Adjust for best performance of: Programs(Dopasuj w celu osiągnięcia najlepszej wydajności przez: Programy).