Tworzenie partycji cz.1 - Fdisk

FdiskKupując nowy dysk zanim możliwe będzie z niego korzystanie trzeba założyć na nim partycje. Dzięki podzieleniu dysku na partycje możemy lepiej zorganizować zawartość dysku. Podział na partycje pozwala również na bezpieczne usuwanie systemu zachowując ważne pliki. Wystarczy po prostu trzymać ważne dane dane na innej partycji niż system. Jak i czym tworzyć partycje? O tym będzie ten artykuł. W części pierwszej tworzenie partycji w programie Fdisk.

Autor: Grzegorz Skulimowski

Na początek kilka ważnych informacji.

  • Dysk można podzielić maksymalnie na cztery partycje podstawowe lub 3 podstawowe i partycję rozszerzoną
  • Partycja rozszerzona umożliwia tworzenie na niej dysków logicznych
  • Fdisk umożliwia stworzenie tylko jednej partycji podstawowej

Fdisk

Fdisk jest programem dołączonym do systemów MS-Dos oraz Windows 95, 98 oraz Me. Umożliwia on tworzenia partycji FAT16 oraz FAT32.

Aby uruchomić program należy uruchomić system w trybie DOS lub z dyskietki startowej i wpisać polecenie Fdisk.
Pierwszy ekran umożliwia włączenie obsługi dużych dysków, a tym samym przełączenie programu na tworzenie partycji FAT32.

001

Kolejny ekran wyświetla wszystkie opcje dostepne w programie.

002

Jeżeli mamy nowy dysk i wybierzemy ostatnią opcję prgoram powinien wyświetlić informację o braku partycji. Jeśli jednak na dysku są jakieś partycje program wyświetli o nich informacje.

003

Aby utworzyć partycje należy skorzystać z pierwszej opcji. W kolejnym menu możemy wybrać rodzaj tworzonej partycji.

004
005

Jeżeli potwierdzimy pytanie programu tworzona partycja zajmie cały dysk i nie musimy już nic więcej robić.

006

Zgodnie z komunikatem programu możemy zamknąć program i uruchomić ponownie komputer.

007

Tworząc partycję podstawową najlepiej jest jednak nie wykorzystywać na nią całej pojemności dysku. Jeżeli na pytanie programu odpowiemy klawiszem "N" możemy podać sami rozmiar partycji.

008

Po utworzeniu partycji zobaczymy ekran podobny do tego poniżej.

009

Podobnie jak partycję podstawową możemy utworzyć partycję rozszerzoną. W tym celu należy skorzystać z drugiej opcji w menu tworzenia partycji. Partycja rozszerzona powinna zajmować całe dostępne wolne miejsce na dysku jakie pozostało po utworzeniu partycji podstawowej.

010

Po utworzeniu partycji rozszerzonej powinniśmy zobaczyć taki oto ekran z komunikatem o utworzeniu partycji.

011

Podczas wychodzenia z opcji tworzenia partycji rozszerzonej program wyświetli informacje o braku dysków logicznych i umożliwi ich utworzenie. Dyski tworzy się podobnie jak partycje podając ich wielkości.

012

Jeżeli nie utworzyliśmy od razu dysków logicznych możemy zrobić to później za pomocą opcji.

013

Druga opcja w menu głównym programu umożliwia ustawienie aktywnej partycji. Systemy MS-Dos i Windows wymagają aktywnej partycji podstawowej do działania. W systemach DOS i Windows 9x partycja taka jest oznaczona literą C. W przypadku gdy rozmiar tworzonej partycji podstawowej podawaliśmy sami należy partycję należy aktywować. Jeśli tego nie zrobimy nie będzie możliwe uruchomienie z niej systemu.

014

Aby uaktywnić partycje wystarczy podać jej numer.

015
016

Trzecia opcja w menu głównym programu umożliwia usuwanie partycji. W menu dostępne są opcje umożliwiające usunięcie każdego typu partycji.

017

Aby usunąć partycje należy podać jej numer a następnie potwierdzić zapytania programu.

018

Jeżeli mamy więcej niż jeden dysk twardy w programie pojawi się piąta opcja. Za jej pomocą możemy wybrać dysk na którym będa tworzone/usuwane partycje.

019
020

Po zakończeniu pracy z programem należy uruchomić ponownie komputer i sformatować wszystkie nowo utworzone partycje i dyski logiczne.

Przełączniki wiersza poleceń programu Fdisk

/STATUS - wyświetla informacje o partycjach
/X - ignoruje obsługę rozszerzonego dostępu do dysku
/PRI:[wielkość] [dysk] - Tworzy partycję podstawową o podanym rozmiarze(MB) na dysku o podanym numerze.
/PRIO:[wielkość] [dysk] - Tworzy partycję podstawową FAT16 o podanym rozmiarze(MB) na dysku o podanym numerze.
/EXT:[wielkość] [dysk] - Tworzy partycję rozszerzona o podanym rozmiarze(MB) na dysku o podanym numerze.
/LOG:[wielkość] [dysk] - Tworzy dysk logiczny o podanym rozmiarze(MB) na partycji rozszerzonej na dysku o podanym numerze.
/LOGO:[wielkość] [dysk] - Tworzy dysk logiczny FAT16 o podanym rozmiarze(MB) na partycji rozszerzonej na dysku o podanym numerze.
/FPRMT - umożliwia wybór systemu plików(FAT16/FAT32) podczas tworzenia partycji oraz tworzenie partycji FAT32 mniejszych niż 500MB.
/MBR - nadpisuje MBR, używane do naprawy gdy MBR jest uszkodzony.
/CMBR [dysk] - podobnie jak /MBR, ale umożliwia wybór dysku.

Przykład użycia:

fdisk /PRI:4000 1 - tworzy partycję podstawową o wielkości 4GB na pierwszym dysku twardym

Problemy jakie mogą wystąpić podczas używania programu Fdisk

W systemie Windows 98 i Windows 98SE na dyskach większych niż 64GB Fdisk podaje niewłaściwą wielkość dysku. Wielkość ta jest różnicą między rzeczywistą wielkością dysku, a 64GB. Zakładając partycje należy podawać ich wielkość w procentach lub użyć zaktualizowanej wersji programu Fdisk.