Instalacja Windows Vista, 7, 8.x, 10 z Pendrive i innych pamięci Flash

VistaKiedy chcemy instalować system musimy skorzystać z nośnika, który dostaliśmy podczas zakupu systemu. Dawniej były to dyskietki, później płyty CD. Obecnie pliki instalacyjne systemu Windows zajmują ponad trzy gigabajty i system ten sprzedawany jest na płytach DVD. Co jednak zrobić kiedy nie możemy zainstalować systemu z płyty DVD lub po prostu nie chcemy używać tego typu nośnika? Większość nowych komputerów umożliwia rozruch z pamięci USB i/lub czytników kart pamięci. Dawniej, aby możliwe było uruchomienie komputera z tego typu pamięci potrzebne było dodatkowe oprogramowanie, które by to umożliwiało. Dzięki zmianom wprowadzonym w instalatorze Windows Vista możemy bez problemu umieścić pliki instalacyjne na pendrive lub karcie pamięci. Wystarczy tylko odpowiednio przygotować pendrive, skopiować na niego zawartość płyty instalacyjnej i ustawić w BIOS uruchamianie z USB. Jak tego dokonać? O tym w dalszej części artykułu.

Autor: Grzegorz Skulimowski

Aby przeprowadzić instalację z pamięci flash, musimy utworzyć partycję, z której możliwe będzie wystartowanie instalatora systemu. Aby utworzyć odpowiednią partycje uruchamiamy Wiersz Poleceń jako Administrator (Menu Start->Akcesoria->Wiersz Poleceń, Uruchom jako administrator z menu pod prawym przyciskiem myszy).

vista_flash_01.jpg

Po uruchomieniu wiersza poleceń wydajemy polecenie diskpart.

vista_flash_02.jpg

W następnej kolejności wydajemy polecenie list disk. Polecenie to wyświetli nam listę wszystkich dostępnych dysków. W tym miejscu musimy rozpoznać, który dysk to nasza pamięć flash.

vista_flash_03.jpg

Kolejna czynność to wydanie polecenia select disk 6, gdzie 6 to numer dysku, na którym będziemy wykonywać dalsze działania. W zależności od ilości dysków zainstalowanych w komputerze będzie to inny numer. Jeśli podamy numer niewłaściwego dysku, podczas dalszych działań utracimy dane na nim zawarte.

vista_flash_04.jpg

Kiedy wybraliśmy już właściwy dysk możemy wydać polecenie clean.

vista_flash_05.jpg

Po wyczyszczeniu dysku musimy utworzyć na nim partycję podstawową. W tym celu wydajemy polecenie create partition primary.

vista_flash_06.jpg

Po utworzeniu partycji podstawowej za pomoca polecenia select partition 1 wybieramy ją, aby przeprowadzić na niej dalsze działania.

vista_flash_07.jpg

Następnie musimy oznaczyć partycje jako aktywna. Robimy to poleceniem active.

vista_flash_08.jpg

Teraz pozostało nam już tylko za pomocą polecenia format fs=fat32 sformatować partycję.

vista_flash_09.jpg

Po sformatowaniu partycji powinna być ona gotowa do użycia i pojawić się jako dysk w systemie. Jeśli jednak tak się nie stanie należy wykonać jeszcze polecenie assign, aby system przydzielił odpowiednią literę. Na koniec wychodzimy z diskpart wpisując polecenie exit.

Jeśli przeprowadzaliśmy całą operację z innego systemu niż Vista/7/8/10, np. Windows XP musimy jeszcze zapisać na partycji naszej pamięci odpowiedni sektor startowy. Aby tego dokonać umieszczamy w napedzie DVD płytę instalacyjna Windows Vista/7/8/10 i wydajemy polecenie x:\boot\bootsect.exe /nt60 y:, gdzie x to litera napedu z płyta DVD, a y to litera naszej naszej pamięci.

Po wykonaniu powyższych czynności wystarczy skopiować zawartość płyty instalacyjnej na nasz pendrive lub kartę pamięci. Teraz musimy już tylko ustawić w BIOS uruchamianie z USB(lub skorzystać z bootmenu, w które wyposażone są niektóre wersje BIOS), aby uruchomić instalację z naszej pamięci flash.

Problemy

Niektóre pamięci flash, nie umożliwiają zarządzania umieszczonymi na nich partycjami. W przypadku tego typu pamięci najprawdopodobniej nie będzie możliwe odpowiednie przygotowanie partycji, tak aby uruchomić z niej system.

Uwaga!

Program diskpart dołączony do Windows XP nie widzi pamięci oznaczonych jako dyski wymienne. Aby pendrive był widziany przez program musi stać się on dyskiem stałym. W tym celu:

1: Pobierz i rozpakuj archiwum

2: Uruchom Edytor rejestru(regedit.exe) i odnajdź klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\USBSTOR
Odnajdź klucz odpowiadający posiadanemu urządzeniu i skopiuj całą jego nazwę(w przykładzie będzie to Kingston DataTraveler).

usbtype01_thumb.jpg

Otwórz plik cfadisk.inf i w sekcji [cfadisk_device] dodaj skopiowany ciąg usuwając wszystko sprzed USBSTOR np.
Kopiując HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\USBSTOR\Disk&Ven_Kingston&Prod_DataTraveler_2.0&Rev_1.00 pozostaw
%Microdrive_devdesc% = cfadisk_install, USBSTOR\Disk&Ven_Kingston&Prod_DataTraveler_2.0&Rev_1.00
i zapisz plik.

3: Zainstaluj sterownik.

usbtype02_thumb.jpg usbtype03_thumb.jpg usbtype04_thumb.jpg usbtype05_thumb.jpg usbtype05_thumb.jpg